1. A. 1838. Skolniece S. Ignāte Nīcā. K. Lielozola ki.

2. A. 1838. A. Ruiga Bauskā. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes. II, 399, 2295.