Āzis baidās no vilka.

Lielupe Vec-Piebalgā. Etn., I, 1891. LP,VII,II,47,3. AŠ, II,38.

Āzis dzēris pie upes. Padzēries, sitis kāju pie zemes un sacījis: "Ne par pašu vilku nebēdāšu!" Vilks, krūmos stāvēdams, to dzirdējis un uzsaucis: "Andriev, ko tu tur nu atkal runāji?" "Ak, cienīgs meža lielkungs, dzērājam dzērāja vīra valoda!"