Vilks un teļi.

J. Simenovs Dolē. LP,V,74.

Vilks, gar teļu aploku ložņādams, kāri glūn uz teļiem. Saimnieks uzsauc: "Neglūni uz maniem teļiem!"

"Kā? vai man tavu teļu nebūs brīv aplokā skatīties."

Piezīme. Vilka atbilde ir pazīstams latviešu sakāms vārds. P.Š.