Cūka ceļ ēku.

5. A. 130A. Steinerts Mūrmuižā. LP, Vl, 36, 8, 2. AŠ, II, 51h.

Saimnieks vedis jēru un sivēnu pa ceļu. Te sivēns iedomājies, ka miesnieks viņam pakaļ skrienot, jo kādēļ gan citādi saimnieks tik ātri brauktu, steigtos? Un nu sācis kviegt: "Kvī! kvī! kvī!" Saimnieks pukojies: "Ak tu sasodīts kverplis, ko tu bļauji, kā tad jērs nebļauj?" Sivēns atteicis: "Ko tad viņš bļaus? Ja miesnieks viņu noķers — daudz ja vilnu nocirps, bet ko tad es iesākšu ar savu gaļu? Laizīdamies apēdīs — kvī! kvī! — apēdīs, apēdīs!" Sivēns iesācis raudāt un tā no bailem no ratiem ārā un mežā iekšā — — —. (Beigums līdzīgs citiem.)