Suns un kaķis (zaķis).

4. A. 200. A. Jaunzeme Lizumā, A. Bērzkalnes krājumā.

No sākuma kaķis gājis ganos un suns dzīvojis mājā. Kādā pusdienas laikā suns gulējis kaņepēs. Kad kaķis sadzinis lopus mājā, tas pielavījies pie suņa un nozadzis tam brīvgrāmatu. No tā laika suņam jāiet ganos un viņš ar kaķi ienaidā.