Suns un kaķis (zaķis).

5. A. 200. K.Jansons Trikātas Plāņos.

Agrākī kaķis esot strādājis, bet sunim bijusi brīvgrāmata un tas gulējis mierīgi mājā. Bet reiz kaķis nozadzis sunim brīvgrāmatu un no tā laika nu sunim ir jāstrādā. Tādēļ arī suņi nevarot kaķu ieraudzīt. Suņi arī gribot saostīt to suni, kas viņu brīvgrāmatu glabājis un pametis, tādēļ viņi cits citu vienādi apostoties.