Suns ar gaļas gabalu.

P.Š. no sava tēva-tēva Raunā.

Suns gāš par laipu ar lielu gaļas kumāsu mutē. Ūdenī viņš redzēš savu pakrēsli un domāš, ka tas ir cits suns ar vēl lielāku gaļas gabalu. Viņš tūlin gribēš to ķert, lēcis ūdenī un nu pametis ar' vēl savu gaļu. Piezīme. Šī pasaka būs nākusi no grāmatām. Skat. ievadā 10. nodaļā 102. un 107. l.p.