Vārna un gulbis.

P.Š. no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Vārna noskatījusies, cik gulbis balts un skaists, un palikusi skaudīga. Kad nu gulbis aizmidzis, tad vārna tam pielaidusies klāt un apmētājusi to ar dubļiem gluži melnu. Kad gulbis atkal pamodies un redzējis sev netīrus svārkus, tad viņš palīdis zem ūdens, noskalojies un pacēlies atkal tikpat tīrs un balts kā agrāk. Vārna nu arī gribējusi nomazgāties balta un sākusi pa ūdeni lieliski pērties, bet palikusi tāda pati melna nn pelēka. Tādēļ arī ļaudis saka: "Tāda vārna pērta, tāda nepērta."

Piezīme. Šī pasaka līdzinās J. Bankina grāmatā "Šis un tas" (1872, g. I, 18) ievietotai pasakai, kas ir tulkota no vācu valodas. P.Š.