Vārna.

5. R. Tabine Latgalē.

Kaidam zemnīkam dzyma puisīts, un tāvs nazynuoja, kaidu tom vuordu likt. Saguoja kūmi, suoka streidētīs. Te — kur bijuse, kur na? — vuonia skrēja cauri. Padzierduse, ka cylvaki strei-duos, kaidu bārnom vuordu likt, aizbrēcja: "Kārls, Kārls, Kārls!" Veči dūmuoja, ka te Laime vuordu stuosta, nūsaucja puisīti par Kārli.

Piezīme. Arī Raunā esmu dzirdējis, ka vārna saucot Kārli. P.Š.