Pūce.

1. Āronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. O.Dähnhardt, Natursagen, III, 362.

Pūce arī ieskrējusi mājās no cilvēkiem dziesmas mācīties. Bet — kā gadījies, kā ne?— uzkūlusies uz istabas augšu pie vistām. Tūliņ vienu vistu noēdusi; bet tad arī palikusi tik slinka, ka nemaz vairs neticies mācīties, gulēt vien gribējusi. Tādēļ laidusies uz mežu atpakaļ izgulēties un labāk palikusi bez dziesmām.