Muša.

St. Ulanovska, Lotysze lnflant Ploskich, 89, 22. Zbiór wiadomosci do antropologii krajowej 15, 269, 22. N. Dähnhardt, Natursagen, III, 11. :bdfz cnfhbyf,5,438.

Mušai senāk bija ar spalvām apaugusi āda. Bet lācis viņu senāk reiz aizvedis uz pirti, noplaucējis tur un novilcis visu ādu. No tā laika mušas laižās plikas apkārt.