1. A.111.15. N.Rancāns no D.Bluces jkdzes Ludzas Bolvos.

2. A.111. J.Gusts Ķenziņu Šikaļos, A.Bīlenšteina krājumā H. Bīlenšteina "Tiermärchen" 21.LP,V,61, AŠ, II, M.