1. A.130C. A.Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 86. AŠ, II, 50c.

2. A.130C. R. Vulfs Ūziņos. LP,IV,35. AŠ,ll,50b.