1. A. 206. Zariņu Jānis no 70 gadu veca M. Lezdiņa. Etn, II, 1892,80.

2. A.206. J.Rubenis Ērgļos.