1. A. Jaunzeme Lizumā A. Bērzkalnes krājumā.

2. Etn. II, 1892, 58.

3. Oškalnu Andrejs Lindiešos. Etn. III, 1893, 8.