1. K. Bankers no L. Āboles Kursīšos. Brīvzemnieka "Mūsu t. pasakas",II,13. LP,VII.II, 46, 1, 1.

2. No N.Rancāna krājuma.

3. J. Bergmanis Ūziņos, A. Bīlenšteina krājumā, H. Bī- lenšteina "Tiermärchen" Nr. 1. LP, VI, 45. AŠ, II, l3.