Labie brāļi.

 

28. A. 303. J. Pelēks Āraišos, LP, VII, II, 20, I, 4.

[Divi brāļi dabūjuši katrs vienu suni, lāci un vilku. Vecākais nonāk tādā zemē, kur visi ir ļoti nobēdājušies.] Ķēniņa meita bijusi ziedojama velnam akā. [Jaunākais brālis nokauj velnu ar savu zvēru palīdzību, atpestī ķēniņa meitu un apprecē to.]

Vēlāk jaunākais brālis mežā aplencis zaķi, zaķis pārvērties par velnēni jeb velna sievu, kas pārvērtusi viņu ar zvēriem par akmeņiem.

[Jaunākais brālis to dabū pēc zīmēm zināt un iet brāli glābt. Viņš atsvabina brāli un viņa zvērus. Jaunākais brālis no greizsirdības nokauj vecāko, bet zvēri to atkal atdzīvina. Nu brāļi izlīgst un dzīvo laimīgi].