Novaktētā ragana.

13. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Viens ceļnieks apmaldījies lielā mežā. Beidzot viņš piegājis

pie mazas būdiņas un lūdzies, lai atļaujot tam pārgulēt par nakti. jo bijs jau vakars. Būdiņā dzīvojusi nejauka vecene ar savu tikpat nejauko meitu. Tās bijušas raganas.

Raganas negribējušas ceļniekam naktsmāju dot. Bet ceļnieks ļoti lūdzies un beidzot raganas tam atvēlējušas ķēķa kaktu, kur par nakti pārgulēt. Ceļnieks apgūlies ķēķa kaktā un abas raganas mazā istabiņā. Bet naktī raganas uzcēlušās un pie pavarda vārījušas savādu virumu. Kad virums bijis gatavs, tad vecā ragana nocēlusi podu no uguns un jaunākā paķērusi no pavarda sakarsētu dzelzs gabalu un to piegrūdusi ceļniekam pie kājām. Ceļnieks nekustējies, lai gan kājas ļoti sāpējušas. Viņš izlicies par aizmigušu. Arī raganas nodomājušas, ka ceļnieks guļ, un sākušas vīkšties uz aizskriešanu. Ceļnieks bijis nomodā un visu redzējis. Vecā ragana paķērusi slotas kātu, jaunākā biguli [krāsns rakājamo skruķi, abas uzsēdušās uz tiem un iedzērušas no savādā viruma. Vēja ātrumā tās izskrējušas pa skursteni . . .

Kad raganas aizskrējušas, tad arī ceļnieks piecēlies. Viņš arī gribējis izmēģināt, vai varēs skriet tāpat kā raganas. Ceļnieks izmeklējies biguli vai slotas kātu - tādu neatradis. Ķēķī bijusi tikai liela baļļa. Ceļnieks iesēdies ballā, iedzēris raganu vārītās zāles un vēja ātrumā tas izrauts pa skursteni ārā ar visu ballu un laidies pa gaisu. Viņš ielaidies kādā muižas kūtī, kur abas raganas slaukušas govis. Raganas izbrīnējušās, kad ceļnieks ieskrēis kūtī, un prasījušas, kā šis te ticis. Ceļnieks izstāstījis, nekā neliedzis.

Kad raganas taisījušās atpakaļ, tad ņēmušas arī ceļnieku līdz, bet piekodinājušas, lai pa ceļu nerunā. Visi trīs iedzēruši atkal savādas zāles, kuŗas raganām bijušas līdz, un vēja ātrumā skrējušas uz meža būdiņu. Ceļā gadījies skriet pār lielu ūdeni. Ceļnieks nodomājis: "Nu ir īstais laiks raganas noslīcināt."

Viņš pilnā balsī kliedzis: "Māte ar meitu brauc pair jūru, ceļnieks brauc ar ballu."

Tūlin visi trīs iekrituši ūdenī. Raganas noslīkušas, bet ceļnieks baļļā sēdēdams izpeldējis malā.