Burvis zārkā.

 

20. V. Ozoliņš no P. Cera Vestieņā. LP, VII, I, 135. l. p.

Vienu mironi nevarējuši uz kapiem novest. Tad viens pamācījis, lai mironi peŗot ar sērmūkšļa koku. Labi - pēruši. Tad ieskrējis zārkā melns krauklis. Nu mudīgi aizcirtuši zārku aprakuši un, atpakaļ neskatījušies, braukuši uz māju. Viss tad bijis labi.