Burvis zārkā.

 

21. K. Mačulāns Lašos. LP, VII, I, 135. 1. p.

Kāds cilvēks dzīvojis ļoti nesaderīgi ar saviem kaimiņiem, tāpēc arī visi teikuši, ka viņš esot velna apstāts Beidzot negantais nomiris. Iezārkojuši, ienesuši baznīcā. Bet mācītājam aizlūgumu lasot, sacēlies negaiss un pa baznīcas durvim ieskrējis viesulis, apgāzdams zārku, mācītāju un baznīcas lukturu. Kad viesulis nostājies, ielikuši mironi atkal zārkā, veduši uz kapsētu. Bet braucot viesulis atkal sacēlies, izraudams mironi no zārka, aiznezdams. Vajadzējis paglabāt tukšu zārku.