Velns zārkā.

 

2. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 9, 27.

Kuodā muojā bej nūmiris veirs. Turpat bej divi rejas: vīna, kur dzeivāja, ūtra, kur lobību kuola. Tū mirūni nūlika kuļamā rejā, nacik tuolu nū dzeivāmas rejas.

Te, tai pošā pirmajā noktī - kod leiķis bej īnasts - nuoca ziergu zogļi ziergus zogt. Bet navilšu uznvoca brīsmigs lītus. Ziergu zogļi īskrēja kuļamā rejā nū lītus pogluobtīs un uzlīda kruoss ougšā. Tur gulādami, tī po breitiņam īrouga lreis veirus ar guni īnuokam. Zogļi dūmāja: tī bous ķārāļi, bet nabeij vus tuo. Tī toisni guoja pī zuorķa, nūņēma vuoku un īsuoka leiķi nū golvas opaļiski deirāt. Uodu pleišūt, tī runāja par zogļim, kuŗi kruoss ougšā, socīdami: "Loi viņi šūraiz izskotas loi, gan viņus ari reiz dabīsim!"

Zogļim tik drebules vīn puorguoja po koulim, tu dzierdūt, ti boilēs - iz kruoss tupādami - opņēmās neimoz vairs nazogt, kod tuo īt.

Kod nu tū uodu tam leiķam bej nūplāsuši, tod poņēma mīsas un po visim trim opēda; bet tūs koulus svīda ar līlu spāku zemē, tuo kuo īgrima dziļi jū dziļi cītajā klūnī. Leiķa uodu turpretim suoka vilkt tam garākam mugurā, bet navarēja: uoda bej por mozu. Nu vilka vidējam, bet tam ari nauzguoja. Beidzūt vilka trešajam, tam uoda derēja. Uodu apvilkuši, tī īguldināja tū trešū zuorķā, socīdami tūs vuordus: "Knakīts, trešu raizi bedams, vedams, un ruodams!"

Nu opsedza ar leiķa drēbēm gluži topat ko bejs, loi napamanitu, ko tur svašs īlīds, un tod tī divi oizguoja.

Bet zogļi naīdrūšinajušīs nei vīnu sūli nū kruoss zemē īt, kamār dīna suokusi austīs. No reita sonuoca reijā sīvas, bārni, rodi un žālūjās un rouduoja por oizguojušu; bet zogļi izteica, kuo nūtics, loi naroudūt, loi lobak otnasūt spaņģi vuorīta oudans. Lobi -atnesa vuorītū oudani. Nu zogļi pocēla zuorķam vuoku un iznuoza veiram viersū. Tis izspēra vuoku uordūs, ko uords puorlouza un tad aizskrēja prūjām.

Rodi nu izroka leiķa koulus un poglabuoja kopsātā. Bet zogļi nū tuo laika otstuoja zogšanu un polika gūdigi cilvāki. Un loi nu uz prīkšu ori vallim naizdūtūs tuo ar leiķim opītīs, tod nūspreida kotrraiz leiķus treis noktis sorgāt. Tādēļ vēl šūdīn leiķus sorgā, īkams opglobā.