Velns zārkā.

 

11. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

Reiz ilgus gadus atpakaļ ap pusnakti gājusi meita uz piedarbu pēc lopu barības. Meitai bijis jāpasteidzas, jo rītā bijis jāiet muižas kārtās. Tādēļ arī tik agri gājusi, jo zinājusi, ka agrāk no muižas nepārnāks, kā vēlā vakarā. Uznākusi meita luktā un piesējusi zirnājus nēšu deķī. Gribējusi nestu sviest no luktas uz klona kad ieraudzījusi, ka piedarbā ienāk divi melni kungi. Meita paslēpusies zirnājos. Viens no ienākušiem kungiem sacījis: "Kuŗš no mums gulēs zārkā un kuŗš nesīs?"

"Es gulēšu zārkā un tu nes!" tā otrs.

"Nu, labi," teicis pirmais, "guli ar! Bet kad cilvēki būtu tik gudri, tad gan tevi izdzītu no zārka."

"Kā tad?" otrs jautājis.

"Nu lai piegrūž vien tev, kad tu zārkā gulēsi, pie lūpām sakarsētu dzelzi, tad būsi no zārka ārā, ka vējš vien gar ausim norūks."

"Vai tā nu būs? Kas to cilvēkiem stāstīs?" tā otrs atteicis.

Nu cilvēki atkal smuki izdziedāsies pie mana zārka un izraudāsies," smiedamies piebildis otrs velns.

Abi velni izgājuši no piedarba Meita bijusi ļoti nobijusies. Sirds bijusi tāda smaga. Pabarojusi lopus un sākusi vīkšties. Drīz vien bijusi sataisījusies, kā var iet uz muižu. Meklējusi saimnieku. bet saimnieka nekur nebijis. Izsaukusies vēl saimnieku jo arī viņam bijis uz muižu jāiet, bet saimnieka ne jutin nejūt. Beidzot atraduši saimnieku dārzā pie ābeles pakārušos.

Meita izstāstījusi saimniecei, ko piedarbā redzējusi un dzirdējusi. Sākuši vīkšt bēres un dienu priekš bērēm arī izmēģinājuši, kas notiks, kad zārkā gulošam saimniekam pie lūpām piegrūdīs karstu dzelzi. Sacīts - darīts! Vējš vien nogaudojis un zārks palicis tukšs. Saimniecei tas nepaticis, ka velni aiznesuši saimnieku, un rīt vajadzējis arī bērēm būt. Kā nu lai tukšu zārku uz kapsētti ved? Saimniece sūdzējusi meitu pie tiesas. Tiesas kungiem meita izstāstījusi, ko piedarbā redzējusi un dzirdējusi, un tie viņu atlaiduši uz māju.

No tā laika mājas gaiļi, viens melns otrs balts, uz istabas aug šas gulēdami ikrītus dziedājuši: "Tepat ir! Tepat ir!" tā melnais. "Prom! Prom!" tā baltais.