Bezbailis meklē bailes.

 

3. A. 326. Žūža ar Namnieku Paulinu, Mežotnē. LP, VII, I. 201. l. p. 25. Afi, III, 6c.

Viens dēls sargājis apburtu pili. Ap pusnakti tad saradušies briesmīgi kaķi un tā ņaudējuši, ka bailes klausīties. Tad dēls teicis: "Ai, runčeļi, kas jums par gariem nagiem. Nākat, es jums nagus drusku apēvelēšu īsākus!"

Un nu ieskrūvējis kaķiem nagus skrūvbeņķī un tikām ēvelējis, kamēr dzīvnadžus ķēris un kaķi bļaudami aizskrējuši.

Otrā naktī sakūris . lielu uguni un sildījies kukņā. Pusnaktī nokritušas divpadsmit galvas pa skursteni zemē, lai šo izbaidītu; bet šis ieskrūvējis galvas skrūvbeņķī un tikām ēvelējis, kamēr saēvelējis par mazām bumbiņām un tad galvas atkal pazudušas.

Trešā naktī sakūris vēl lielāku uguni un sildījies. Ap pusnakti divpadsmit vīri ienesuši mironi zārkā un atstājuši šim blakus. Bet dēls izņēmis mironi no zārka un tikām sildījis, kamēr atdzīvinājis. Par to mironis ievedis šo pagrabā un devis pulka zelta naudas sagrābties.

Bet no rīta ķēniņš vēl atdevis savu meitu par sievu, tāpēc ka nu ķēmi vairs pilī nerādījušies.