Bezbailis meklē bailes.

 

11. A. 326. A. Lerchis -Puškaitis, Džūkstē -Pienavā. LP I, 83. AŠ, III, 6g.

Kādam vīram bijis tāds kauliņš kabatā, kas visas bailes atņēmis, lai nāktu, kas nākdams. Bet vīram beidzot apnicis bez bailēm dzīvot. Viņš kādu dienu gājis bailes meklēt. Gājis, gājis, kamēr sasniedzis lielu akmeni, uz kuŗa ragana sēdējusi.

"Vai nevari bailes parādīt?" vīrs prasījis.

"Tūlin!" ragana atteikusi un izsaukusi zalti no akmeņa apakšas. Zaltis tinies vīram ap kājām un šņācis, bet bailes tomēr neradušās. Nu zaltis aiztinies līdz sirdij, bet bailes neradušās. Beidzot zaltis aiztinies līdz mutei un iebāzis galvu vīra mutē. Kauliņš tūlīt izkritis no kabatas un nu vīram radušās bailes. Tomēr tagad tas nožēlojis, ka bailes gājis meklēt un bezbailību pazaudējis.