Bezbailis meklē bailes.

 

16. A. 326. A. Smagars, Līksnas pag.

Vīns karaveirs atdīnēja 25 godu un kēniņš jam par tū īdevja treis grošu. Karaveirs nyu īt muojā. Uz ceļa sateik vacu vecīti. Vecīts lyudz duovonu, karaveirs jam īdūd vīnu grosi, bet vecīts īdūd jam vāzu.

Karaveirs īt tuoluok un sateik ūtru vecīti. Šam vecīšam karaveirs īdūd ūtru grosi, bet vecīts īdūd jam kartes.

Īdams tuoluoku, karaveirs sateik trešū vecīti. Šam vecīšam karaveirs atdūd trešū grosi un īt tuoluok.

Zam poša vokora karaveirs īīt vīnā muižā un palīk tī par nakti gulēt. Šuos muižas īpašnīca nūsuytīja jū uz vacu ustabu, kurā pa naktim pulcejuos valni. Karaveirs nūguoja uz tū ustabu, izvuorīja vokoriņas un pašlaik gribēja īt gulēt, bet ustabā saskrēja valni, cyts uz odotu, cyts uz nažu un eilanu kuojuom. Valni grib īt pi karaveira, bet karaveirs kai sit ar vāzu, tad vysi valni pi zemes. Valni radzādami, ka pi karaveira navar pīīt, aicynuoj jū kartis spēlēt. Karaveirs ar mīru. Valni prosa nu karaveira, uz kuo jis spēlēs, bet karaveirs atsoka: "Pats uz sevi."

Labi, spēlēj, spēlēj karaveirs, atspēlēj nu valna pylnu ustabu naudas. Valni atnas vēl vīnu pyuru naudas. Un suoka spēlēt un karaveirs atspēlēj valnim vysu naudu. Reitā muižas īpašnīca skrīn uz vacu muižu salasīt kaulus, jo viņa beja puorleicynuota, ka viņu valni ir saplāsuši, bet īnuokusi īkšā, radz, ka pylna ustaba naudas. Saimnīca prosa, kur šis ir ņēmis tik daudz naudas? Karaveirs stuosta, ka nu valnu atspēlējis. Karaveirs atsoka vysu muižas īpašnīcai.

Dreiž karaveirs nūmierst. Prīkš mieršonas viņš pīsoka, lai viņu apglobuoj cyuku silē. Bet saimnīca līk karaveiru apglobuot sudraba zuorkā. Bet ūtrā dīnā karaveirs kluot un lyudz, lai viņu globuoj cyuku silē.

Muižas īpašnīca līk karaveiru apglobuot zolta zuorkā. Ūtrā dīnā karaveirs kluot un lyudz viņu apglobuot cyuku silē. Muižas īpašnīca nyu syuta uz mežu puišus, lai jī izcierš silei lobu kūku. Puiši atvedja lelu apsi, iztēsja sili, pabaruoja cyukas un īlyka karaveiru.

Karaveirs ar sili brauc uz elni, suoc vysus valnus sist ar sovu vāzu un prosa, lai dūd šam 25 maisus ūgļu. Valni gan nagrib dūt, bet kod karaveirs suoc sist pošu Luciferu, tod arī dūd. Leidz kū karaveirs ūgles iznesja nu elnes, ūgles puorvērtjās par dvēselēm. Karaveirs nyu īt uz dabasu valstību, kur viņu saņēma ar lelu gūdu.