Ansītis un Grietiņa.

 

7. A. 327 A. D. Ozoliņš, Jaun-Rozē. LP, V, 3, G.

Trīs brāļi gājuši sievas precēt un iegājuši tādā mājiņā, kur ragana ar trim meitām dzīvojusi. Vakarā ragana aizgājusi; bet vecākā meita iegājusi pie brāļiem, teikdama: "Kuŗš no jums nāks man līdz?"

"Gudrie brāļi negājuši grūduši muļķīti. Meita aizvedusi muļķi rijā un gribējusi krāsnī iešaut. Bet muļķis teicis : "Parādi, kā uz lāpstas jāguļ."

Šī rādījusi un nu muļķis iešāvis meitu krāsnī.

Otrā naktī tāpat izdarījis ar vidējo meitu un trešā ar jaunāko. Ceturtā dienā ragana sākusi meitas meklēt un gribējusi brāļus saplosīt. bet tie bijuši jau mājā pie tēva.