Velns maisā.

 

7. A. 330 B. J. Ozols Talsu apr. Nogalē. LP, VI, 145, G piez. AŠ, III, 9fi.

Viens zaldāts, mājā nākdams, dabūjis no ģenerāļa 3 vērdiņus, un tos ceļā izdāvājis 3 nabagiem. Nabagi tad iedevuši, viens pijoli, otrs pātagu, trešais naudas maku. Nu viņš iegriezies krogā, paēdis vakariņas un licies gulēt. Naktī 3 vīri viņam neļāvuši gulēt. Tad zaldāts uzspēlējis pijoli. Trīs vīri tūlin sākuši lēkāt; bet zaldāts iedzinis nemierniekus ar pātagu savā naudas makā un atpestījis krogu no nemierniekiem. Šinī krogā viņš palicis 3 gadi. Beidzot palicis slims un nu lūdzis krodzeniekam, ja viņš mirstot, lai tās 3 lietas : maku, pijoli un pātagu ieliekot zārkā. Labi. Kad veco zaldātu aprakuši, tad viņš aiznesis debesīs savas trīs lietas atdot tiem, kas viņas toreiz dāvināja. Bet kā tad arī debesīs iegājis, tā palicis turpat līdz šai dienai.