Lielais rijējs.

 

2. A. 333. Skolnieks J. Sapats no A. Upmales, Nīcā. K. Lielozola kr.

Kādai mātei bijusi viena meita, kas kalpojusi pilsētā. Māte gulējusi slima, uz laukiem. Kādā mazā mājiņā, un meita mātei nesusi pārtiku.

Kādā dienā meita. mātei aiznesusi pārtiku, jautā: "Vai, māma, kādas tev platas acis!"

Māte atbild: "Lai es varu labi redzēt."

Meita jautā tālāki: "Vai māma, kāds tev liels deguns!" Māte atbild: "Lai es varu labi saost."

Meita atkal jautā: "Vai, māma, kādi tev lieli nagi!" Māte atbild: "Lai es varu labi saķert."

Tas, kas te mātes gultā gulējis, tas biijs vilks, kas jau māti bijis saplēsis un apģērbies mātes drēbēs. Tik ilgi meita ar vilku runāja, kamēr vilks arī viņu saķēra un saplosīja ņer, ņer, ņer!