Līķu ēdējs.

 

6. A. 363. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Viena bagāta mātes meita solījusies iziet tikai pie ļoti bagāta vīra, bet nekur tur tuvumā tāds bagātnieks negadījies. Vienu dienu arī tiešām atbrauc kāds bagāts kungs lepnā karietē ar sešiem melniem zirgiem priekšā un uzdodas par precinieku. Meita neko vairāk neprasa, sēstas karietē iekšā un brauc līdz. Pa ceļam braucot bagātais kungs iet katrā krogā iekšā un atstāj viņu karietē gaidām. Kad nu kungs atkal kādā krogā iegājis, meita no ziņkārības iet viņam pakaļ apskatīties, ko viņš tur īsti dara. Krogā viņa ierauga, ka kungs sēd pie liela galda, plēš cilvēkiem sirdis laukā un ēd. Meita no bailēm iekliedzas un kungs, kas bijis pats velns, nu redz, ka viņa noslēpums ir nācis gaismā, sagrābj meitu, izrauj tai sirdi un apēd arī to.