Velna līgava.

 

8. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka "Sborņik", 47. LP, VII, I, 137 (2).

Vienā mājā, netālu no citām ēkām, stāvēja tukšs nams. Šinī namā bija paraduši pa svētdienas pavakarēm puiši ar meitām pulcēties, lai padietu, parotātu.

Vienā tādā vakarā atnākušas arī no otras, tuvējās mājas divi jaunas meitas, māsas tās bijušas. Šās jaunās meitas diet nedejušas, bet tikai noskatījušās, kā citas meitas ar puišiem dej. Visgar sienām šai .namā bijuši soli, kamēr vieni dej, citi apsēdušies. Piepēži ienākuši vēl divi jauni puiši. Nekas -- kur jau dej, tur visvisādi saronas. Un ta nu ienāk tie puiši, apsēžas uz viena sola un skatās. Bet viena no abām māsām arvienu pažūr uz svešajiem puišiem.

Te patlaban viens pāris dej, bet streipuļo un pakrīt. Svešie puiši par to drusku pasmej. Bet māsa, uzmanīgi skatīdamās, ievēro, ka šiem melni zobi.

"Dievs pasargi, māsiņ!" viņa saka otrai, "svešajiem puišiem ir melni zobi."

Meitas savās bailēs nu vēl uzmanīgāki novēro svešos puišus un piepēži apmana: apakš tā sola, kur svešie nosēdušies, karājas astes galiņš. Tūlin abas māsas klusiņām piecēlušās un drebēdamas izgājušas no nama nepamanītas un - ko tikai kājas jaudā - projām uz mājām.

Paskrējušas tādu gabalu., dzird: namā viņām aiz muguras briesmīgi vaimanā, brēc un kauli brakšķ. Bet šīs abas mūk, ko tikai spēj. Jau nebūtu vairs tālu no mājām, te dzird pakal dzenamies. Un lūk, viens no svešajiem puišiem jau itin klātu. Nekur vairs citur paglābties, - turpat pirmā ēkā, pirtī, iekšā. Bet pirtī bija iesērti žāvējami lini. Abas paslēpušās linos. Puisis atskrējis pie pirts, gribējis jau iet iekšā, te atskan pirtī balss: "Nenāc! Ja nāksi iekšā -- sadegsi!"

Tā bijusi Dieva balss.

Palicis stāvam puisis, nedrīkstējis iet pirtī, griezies atpakaļ un aizskrējis. Otrā rītā mātes un tēvi gaida, gaida, vai jel drīzumā. bērni nenāks no tā nama atpakaļ, kur aizgājuši diet un rotāt, bet kā nē, tā nē. Beidzot ies raudzīt - atron: Dievs, esi žēlīgs! - čupām guļ salauzītu baltu kaulu, vairāk nekā.

Sveši puiši cits nebijuši, kā divi velli.

Piezīme. Sal. trešās daļas pasaku III, II. un arī sekošo. P. Š.