Velns zog dvēseles.

 

1. P. Š no P. Zeltiņas Rīgā.

Zirguzaglis gājis uz kaimiņiem zirgu zagt. Ceļā viņš sastapis velnu, kas viņam prasījis: "Kur nu iedams?"

Vīrs atbildējis, ka iešot tur un tur zirgu zagt. Velns sacījis: ,,Tad jau tīri labi. mums iznāks pa ceļam. Man arī jāiet uz to pašu māju, jo tur šonakt piedzims viens bērns. Kad viņš pirmo reiz šķaudīs, un nebūs neviena kas saka: "Dievs palīdz tad es paņemšu viņa dvēseli: Es paslēpšos tās mājas skurstenī."

Tad nu abi nogājuši kopā uz to māju un velns tur ieskrējis skurstenī, bet vīrs aizgājis uz istabu. gribēdams bērnu glābt. Tikko viņš atvēris durvis tā arī bērns, tūlin nošķaudījies. To dzirdēdams: vīrs pasteidzies skaļi izsaukties "Dievs palīdz!" Velns skurstenī to sadzirdējis, arī iekliedzies dusmās: "Ak tu zirguzaglis!"

Tad vīrs izstāstījis mājeniekiem, kādēļ viņš nācis šurpu un ko velns esot solījies darīt.

Gribēdams tikt no velna varas vaļā, vīrs aizgājis pie mācītāja nožēlot savus grēkus. Mācītājs viņu apmierinājis, ka Dievs viņam piedošot, bet viņam vēl esot jāgriežoties pie tiesas. Tā kā zādzība nebija notikusi, tad arī tiesa viņu attaisnoja. Un tā nu viņš ticis no velna atriebības vaļā.