Krievs debesīs un ellē.

 

1. Skolnieks V. Juoņins Eglūnā.

Krievs pasaulē ir pārcietis visādus gŗūtumus un nu piedzīvojis visādas bailes, tādēļ viņš arī vairs ne no kā nebaidās. Tā vienam krievam bija reiz jāaiziet tālu tālu svešā 2emē. Viņa gāja gāja. kamēr apmaldījās. Maldīdamies viņš pēdīgi nonāk tādā vietā, kur zerrm beidzas un nevar vairs tālāku iet. Krievs bija ļoti nokusis un domāja turpat pārgulēt par nakti. Viņš iesit debesīs vienu naglu, pakaŗ tur savu mēteli un sāk pīpēt savu pīpi. Naglu sitot, izceļas 1iels troksnis, ko sadzird arī debesīs un aizsūta divus eņģelus ahskatīties, kas tur noticis. Aiziet eņģeli un redz: gul viena krievs uz kailas zemes ar akmeni zem galvas. Eņģeliem palika krieva žēl. Viņi to uzmodināja un aizveda uz debesim. Redzet debesu skaistumus, krievam pārgāja miegs un viņam arī vairs negribējās gulēt. Lai nu būtu jautrāks gars, viyš gribēja drusku uzpīpēt, bet par nelaimi bija aizmirsis savu pīpi. Tā nu krievs lūdz eņģeļiem: "Vai nevarētu drusku tabakas dabūt ko uzpīpēt?"

Nē. io gau `revar!" eņģeli atbild. "Tabaka ir nešķīsta zāle "

un debesīs tabaxas nepīpē."

"Ka nevar, nevar.," krievs pārdomā. "Bet vai brandvīns ir?" "Brandvīna arī nav, jo to ir velns izdomājis."

Krievs paliek bēdīgs un sāk klausīties, vai nedzirdēs kur kādu jautru dziesmu dziedam. Bet tādas arī nekur nedzird. Krievam vairs nepatīk iet kopā ar eņģeliem un viņš nobēdājas pie sevis: "Svētie debesīs, kā redzu, ne smēķē, ne dzeŗ, ne arī dzied, jautras dziesmas; bet dzīvs cilvēks jau nevar dzīvot kā uzzīmētais svētais."

Krievs nu aiziet un sāk meklēt tādas vietas, kur var izpriecāties. Vipš tikmēr staigā, kamēr nokrīt no debesim un no augstā kritiena paliek zemē gulam. Labu laiku gulējis, viņš pamostas un dzird, ka kāds pie viņa pienāk. Krievs prasa: "Vai tev nav kādas grlāzītes brandvīna?"

"lr gan!" nācējs atbild un atnes tūlin veselas div' pudeles. Izdzēris kādas glāzītes, krievs atkal prasa: "Vai nav ari tabakas?"

,Ir arī!" nācējs atbild uil atnes tūlin tabaku.

Pīpēdams, krievs dzird arī jautras dziesmas dziedam. Viņš mr prasa savam biedram: "Kur es atrodos?"

"Ellē," viņam atbild.

,,Kas tā par elli,'` saka krievs, "kur var dzert, pīpēt un jautras dziesmas paklausīties?"

Tā nu krievs paliek ellē un nemaz vairs negrib iet atpakaI uz debesim.

P i e z i m e. Attiecibā uz brantvinu vn tabaku sal. ceturtā sēiuma 13. un t4. pasaku. P. Š.