Putns ievilina cilvēku citā pasaulē.

 

3. A. 471. Teicējs 85 g. vecs A. Strods Kaunātu pagastā. Kultūras balss kr.

Kādā zemē bija viena veca baznīca, pie kutas dzīvoja vecs mācītājs. Turpat aiz baznīcas bija arī mācītāja tīrumi un aiz tiem tīrumiem auga trīs ozoli, kas bija ļoti lieli un veci.

Reiz pēc pusdienas mācītājs izgāja apskatīt savus laukus.

Apstaigājis tīrumus, viņš aiziet arī tālāku uz lielajiem ozoliem. Viņš pieiet pie pirmā ozola un dzird, ka tur dzied putniņi tik skaistā balsī, kādu viņš vēl nekad nebija dzirdējis. Mācītājs stāv un klausās, nevarēdams ne nopriecāties. Pēdīgi putniņi paceļas spārnos un aizlaižas uz otru ozolu. mācītājs paņem savu pulksteni un redz, ka viņš tur ir nostāvējis veselu stundu.

Mācītājs aiziet arī uz otru ozolu, kur aizlaidās putniņi, un dzird, ka tur viņi dzied vēl skaistāki. Tā viņš stāv un klausās ilgu laiku, kamēr putniņi atkal paceļas un aizlaižas uz trešo ozolu. Mācītājs paskatās pulkstenā un redz, ka arī te viņš ir noklausījies vienu stundu.

Putnu dziedāšana mācītājam tā iepatikusies, ka viņš aiziet arī uz trešo ozolu dziedātājiem paka]. Še nu putniņi dzied tik skaisti kā paši eņģeļi debesīs. Mācītājs tikai klausās un brīnās. Pēdīgi putniņi pacēlās tik augstu gaisā, ka mācītājs viņus vairs nevarēja ne redzēt ne dzirdēt. Viņš paskatās pulkstenī un redz. ka še viņš atkal ir nostāvējis veselu stundu.

Noklausījies putru dziedāšanā trīs stundas, mācītājs nu iet uz māju Pagājis tādu gabalu, viņš redz, ka baznīca, viņa māja un visa apkārtne izskatās pavisam svešādi. Nekā viņš vairs nepazīst. Pie mājas viņš ierauga vienu vecu sieviņu un prasa tai : "Kas te tai mājā dzīvo?"

Sieviņa atbild: "Mūsu mācītājs."

Mācītājs jautā atkal: "Vai tu neatmini pašu pirmo mācītāju, kas te dzīvojis?"

Sieviņa atbild: "Te jau vairāk kā desmit mācītāji ir dzīvojuši. Kā lai es to varētu atminēt?"

Tālāku sarunājoties, mācītājs dabūja uzzināt, ka tās trīs stundas, kur viņš bija klausījies putniņu dziesmās, bija bijuši veseli trīs simti gadi. Viņš arī saprata; ka viņš še jau bija svešs palicis, un griezās atkal atpakaļ uz lielajiem ozoliem. Bet ozolu vietā viņš tagad atradās debesīs. Tur nu viņš dzied un priecājas līdz ar eņģeļiem.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.