Vīrs ceļo uz elli.

 

24. A. 477. J. Krampis 1865. Skujenē. A. Bīlenšteina kr.

Viena māte man stāstīja, ka viņas māte reiz strādājusi piektā vakarā un tad tai naktī redzējusi briesmīgu sapni. Viņa redzējusi lielu bedri, kur bijis liels pulks cilvēku ierauts, un velni ar dakšām, sekumiem un šķēpiem vienādi tos čukājuši un dūruši. Velni gribējuši viņu ar' tur ieraut, bet viens vīrs ar gaŗām, baltām drēbēm neesot ļāvis. Māte prasījusi, kādēļ viņi gribot šo tur ieraut? Šis baltais atbildējis, tādēļ ka šī sākot strādāt aizliegtā vakarā. No tā laika māte vairs neesot piektā vakarā strādājusi.