Vīrs ceļo uz elli.

 

29. A. 477. Pločkalns ar Vīneri Skrundā. Brīvzemnieka kr., 78. LP. VII, I, 1223 (l).

Viens cilvēks gribējis izmācīties burt. Viņam teikts: jūŗas malā dzīvojot daudz burvju. tur varot iemācīties. Gājis turp. Gājis gājis - gandrīz jau bijis klāt tai vietai; tikai liela upe vien vēl bijusi priekšā, tur kur burvji dzīvojuši, un šaipus upes bijis liels krogs. Viņam iegribējies ēst. Iegājis krogā un ierunājies ar krodzenieku. Krodzenieks vaicājis: "Kur tu ej?"

"Burt mācīties eimu!"

"To te arī vari iemācīties."

"Ja jau tik tālu esmu nācis, tad arī pār upi iešu pāri."

Un nu apvaicājies krodzeniekam, vai nevarot viņam zivis pusdienai pagatavot. Krodzenieks to apsolījies, ieteikdamies vēl: "Kamēr zivis būs gatavas, iesim pa dārzu izstaigāties."

Gājis ar krodzenieku pa dārzu un aizgājuši pie vienas akas. Te krodzenieks ieteicies : "Paskaties akā un pasaki, ko tur redzi." Ceļotājs paskatās un saka: "Redzu zivis."

Nu krodzenieks viņu aizved pie otras akas, atkal pavēlēdams iekšā skatīties. Noliecies skatīties; bet krodzenieks kā šim devis pa pakausi, tā kukuriski ievēlies akā. Kritis, kritis neapstādamies, kamēr izkritis zemei cauri citā pasaulē taisni vienā pilsētā uz ielas. Piecēlies, apskatījies: audis brauc, iet no vienas malas uz otru un viņš nemaz nojēgt, kur nu ir un ko lai nu dara. Beidzot pienāks šim klāt viens cilvēks, vaicādams: "Vai neproti rakstīt? Vai negribi pie viena kunga par skrīveri līgt?"

Viņš atbild: "Protu gan rakstīt un darbu pieņemt arī vajadzētu."

Viņš apmeties par skrīveri, sakalpojis vienu gadu, otru, vēl apprecējies, lai gan labi zinājis, ka jau sieva ir viņam, kas palikusi te šinī pasaulē. Tā nodzīvojis veselus desmit gadus, piedzīvodams ir trīs bērnus. Bet piepēži viņam piestājies krodzenieks modinādams: "Celies augšā, zivis gatavas!"

Viņš atmodies no miega, piecēlies un brīnījies, ka esot pie krodzenieka, jo kopš desmit gadiem taču esot izkritis zemei cauri. Ja, nu redzējis gan, ka arī šaipus upes var burt iemācīties. Piegājis pie galda zivis ēst, ko desmit gadu atpakaļ krodzeniekam bija pieprasījis. Paēdis un tad palicis pie krodzenieka burt mācīties. Iemācījies burt, tad gājis atpakaļ pie sievas un bērniem.