Bārenīte un mātes meita pirtī. A.

 

2. A. 480. Skolniece M. Upmale no 68 g. vecas Sprinces Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienai mātei bija divas meitas: īstā meita un pameita. Māte tai pameitai citas lones nedeva, kā tik piesēra pillu riju ar liniem un tos viņai vienai pašai bija vienā naktī jāizmīsta. Uz riju ejot, meita paņēma līdzi suneli, kaķeli, gaileli un vēl rāceņus ko ēst. Tad arī māte iedeva tai vēl drusku gaļas.

Nogājusi rijā, meita sakūra uguni un cepa gaļu un rāceņus. Kad gaļa un rāceņi bija izcepti, viņa tos atdeva sunelim, kaķelim un gailelim, bet pati ēda gaļas ādu un rāceņu mizas. Tai brīdī viens bungāja pie rijas durvju un teica: "Meit, nāc ar mani dancāt !"

Meita prasīja sunelim, kaķelim un gailelim: "Vai iešu?" Sunelis, kaķelis un gailelis atbildēja vienā balsī: "Neej! Teic, lai izmīsta tavus linus!"

Meita tā pasacīja un lini tika tūlīt izmīstīti Kad tās bija padarīts, bungāja aka pie durvju un teica: "Meit, nāc ar mani dancāt!"

Meita aka prasīja: "Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu?"

Sunelis, kaķelis un gailelis atbildēja: "Neej! Teic, lai izkulsta linus!"

Meita tā pasacīja un lini tika izkulstīti. Te bungāja aka pie durvju un teica: "Meit, nāc ar mani dancāt!"

Meita prasīja: "Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu?"

Sunelis, kaķelis un gailelis atbildēja: "Neej! Teic, lai izsukā!"

Meita tā pasacīja un lini tika izsukāti. Te bungāja aka Pie durvju un teica: "Meit, nāc ar mani dancāt!"

Meita prasīja: "Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu?"

Sunelis, kaķelis, gailelis atbildēja: "Neej! Teic, lai savērpj!" Meita tā pasacīja un lini tika savērpti. Te bungāja aka pie durvju un teica: "Meit, nāc ar mani dancāt!"

Meita aka prasa: "Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu!"

Sunelis, kaķelis, gailelis atbildēja: "Neej! Teic, lai noauž !"

Audekli tika gan noausti, bet bija pienākusi arī jau pusnakts un pulkstens sita divpadsmit. Nu arī gailelis sāka dziedāt, sunelis riet un kaķelis ņaudēt. Tai pašā brīdī viss pazuda, tikai meita palika pie audeklu čupas.

No rīta iet pamāte skatīties, kas ar meitu noticis, un atrod meitu bagātu ar daudz audekliem. Nu māte arī savai īstai meitai seŗ pillu riju ar liniem. īstā meita izprasa visu pameitai, ko tā darījusi, un tā arī izstāsta visu galu no gala.

Nu iet īstā meita uz riju un paņem līdzi gaļu un rāceņus, suneli, kaķeli un gaileli. Viņa tāpat cep galu un rāceņus, bet apēd tos pati. Kad pienāk sunelis, kaķelis, gailelis, viņa atspeŗ tos ar kāju un pasviež tiem tikai rāceņu mizas. Labi paēdusi, viņa sāk mīstīt linus, bet viens bungā pie durvju un teic: "Meit, nāc ar mani dancāt!"

Īstā meita prasa: "Suneli, kaķeli, gaileli, vai iešu?" Sunelis, kaķelis, gailelis atbild: "Ej, ja gribi!" .

Kā meita izgāja ārā, tā velns to pārplēsa pušu, nocirta viņai galvu un iebāza rijas lodziņā. No rīta māte iet skatīties, ko meita dara, un redz, ka meita jau izbāzusi galvu pa logu. Māte uzsauc meitai: "Rādi, rādi tās irgnas!"

Bet kā māte ieiet rijā, tā redz, ka tikai galva vien ir lodziņā. Redzēdama, ka meita nokauta, arī māte nomira aiz lielām bēdām.