Bārenīte un mātes meita pirtī. A.

 

8. A. 480.H. Skujiņa, Andrs Ziemelis. no Martas Kuplās Plāņu pag.

[Mātei divas meitas : īstā un pameita. Pameitu māte) aizdzinusi no istabas pirtī dzīvot. [Pameita aizgājusi ar suni, kaķi un gaili.] Pirtī ienācis velns ar trim galvām un ar lielu naudas summu pa muguru. Nosviedis naudas summu palāvē, viņš teicis. lai pameita to nopeŗot un nomazgājot. Nu pērusi un mazgājusi; bet drīzi pulkstenis apsitis divpadsmit, sunītis sācis riet, kaķītis ņaudēt, gailītis dziedāt - velns aizbēdzis, atstādams visu naudu palāvē.

Bet otrā vakarā ienācis tāds velns ar sešām galvām. Ar to tāpat noticis. Trešo vakaru atnācis tāds ar deviņām galvām. Ar to tāpat. Nu pameitai no šiem trim velniem bijis naudas bez ala.

[Māte, to redzēdama, sūta nu arī savu meitu uz pirti Tā tāpat aiziet ar suni, kaķi un gaili.]

Kad velns klauvējis pie durvim, saimnieces meita vaicājusi : "Sunīti, kaķīti, gailīti vai laidīšu iekšā?"

Nelaid!" tie atteikuši. "

Bet šī palikusi dusmīga, paņēmusi rungu, izsukājusi lopiņus krietni, ietriekusi palāvē un tūlin vērusi durvis vaļā. Atvērusi, ienācis liels ragains velns ar lielu lielu rungu pa muguru un sacījis, lai viņu nopeŗot un nomazgājot.

Saimnieces meita smējusies: "Lai es tevi noperu un nomazgāju! Maksā, tad varbūt to darīšu!"

Tad velns pakampis rungu un sācis maksāt drīzi pa vienu pusi, drīzi pa otru pusi, kamēr gala no kauliem nolobījusies. Beidzot norāvis galvu, iebāzis pirts lodziņā, ādu atkal iespīlējis pirts durvīs un aizgājis.

[Kad rītā māte gājusi meitas raudzīt un redzējusi viņas galvu pirts lodziņā, tad viņa priecājusies, domādama, ka meita no prieka skatās caur logu.)