Bārenīte un mātes meita pirtī. A.

 

13. A. 480. IZ. Pelns Žagares pagastā. LP VII, II, 27, 7, 2.

Pameita uz riju sūtīta gulēt. Paņēmusi līdz sunīti, kaķīti, gailīti, pelīti. Pusnaktī, kad klauvētāju ielaiduši, ienācis velns un nometis zemē naudas maisu. Kamēr velns ar meitu tiepies, pelīte pārkodusi maisu un drīz arī gailītis iedziedājies. Nu velns sprukdams kampis naudas maisu, bet nauda izbirusi plānā -palikusi pameitai.

Rītā sunītis aiztecējis uz pagalmu rējis: "Au, au, au, bagātā pārnāca!"

Pamāte uzsaukusi: "Se būdā, ko grābsties!"

Te pameita ienāk ar naudas klēpi. Mātes meita lopiņus līdzi neņem, to velns nogalina.