Bārenīte un mātes meita pirtī. A.

 

14. A. 480. Vilis Veidemanis Ūziņos LP, VII, II, 27 7 3.

Tai brīdī, kad meita piegulusies pie velna, tā saukusi lopiņiem: "Glābiet mani!" Tad sunītis kampis velnu aiz kājām, kaķītis aiz galvas, gailītis atkal dziedādams saucis: "Padodiet man, es viņu pakāršu laktā!"

Velnam palicis bail - aizbēdzis un atstājis savu naudas zutni gultā.

Mātes meita lopiņus lamājusi par mēŗiem, krupjiem un neklausījusi, kad tikuši, lai tūlin iekšā nelaiž. Velns saplosījis mātes meitu.