Ķēniņa meita glāžu kalnā.

 

33. A. 530. L. Vadelnieks Nogalē. LP, Vl, 672 (124, 17).

Viens tēvs mirdams teicis saviem trim dēliem, lai pa ziemassvētkiem viņa kapu sargājot: vecākais dēls lai nākot pirmo ziemassvētku nakti, viduvējs otru un trešais trešo. Bet abi vecākie brāļi jaunāko nevarējuši ieredzēt, turējuši to par muļķi un likuši visus darbus viņam vien vairāk padarīt. Kad nu atnākuši ziemassvētki, sabraukuši pie vecākiem brāļiem daudz ciemiņu un tie nelikušies atminēties, ko tēvs pieteicis. Tad jaunais brālis sacījis vecākajam brālim: "Brāl, vai tu atminies, ko tev tēvs teica, lai tu šonakt pie viņa aizietu?"

Bet tas atbildējis: "Kad tu gribi, ej tu pats! Ko es pie miruša cilvēka darīšu?"

Jaunākais neko nekavējies un aizgājis. Ap pusnakti tēvs saucis to vecāko dēlu, bet jaunākais atbildējis, ka viņš nenākot Tad tēvs teicis: "Ej pie kapa vārtiem, tur pie sētas ir sudraba zirgs!"

Labi, izgāja pa vārtiem, atrada sudraba zirgu ar sudraba sedliem, pārgāja mājā un ielika stallī.

[Nākošā naktī jaunākais brālis dabūjis zelta zirgu un tad dimanta zirgu. Visi trīs brāļi grib uzjāt glāžu kalnā, lai dabūtu ķēniņa meitu. Vecākiem brāļiem tas neizdodas, bet jaunākais pēdīgi uzjāj ar dimanta zirgu. Viņš gan steigšus aizjāj un paslēpjas; bet ķēniņš beidzot uzmeklē jājēju. Tā nu jaunākais brālis apprecē ķēniņa meitu.]

Piezīme 1 Nogalē M. Kalnkazisš uzrakstījis pasaku kur brāļi neņēmuši muļķīti uz dimanta kalnu līdz, un ka tad (kad brāli aizgājuši) muļķītis izmelojies mātei viņš iešot mežā sēņot. lai viņu nemeklējot. Bet šis negājis vis sēņot, pastabulējis tēva stabulīti un aizjājis ar sudraba zirgu kalnā. L. P.

Piezīme 2. Turpat Nogalē H. Nachbārs uzrakstījis variantu, ka muļķītis no tēva kapa pārnākdams, neteicis brāļiem nekā; bet kad šie par daudz taujājuši, ko esot redzējis, tad atteicis: "Es redzēju, kā vējiņš pūta, salmiņš dancoja, smuks mazs putniņš padziedāja!" Vēlāk teikts: kad tēvs iedevis svilpīti, tad sudraba (zelta, dimanta) zirgam pa vienu ausi ielīdis iekšā, pa otru ārā un nu bija tērpies sudraba (zelta, dimanta) drēbēs - bijis sudraba virs no galvas līdz kājām. L. P.