Ķēniņa meita glāžu kalnā.

 

63. A. 530. 314. A. Krastiņa Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

Reiz dzīvoja trīs brāļi: divi gudri, viens muļķis. Tanī pašā valstī valdīja arī ķēniņš, kam bija ļoti skaista meita. Ķēniņš lika uzbūvēt stikla kalnu, uz kura uzveda princesi, un sacīja: "Kas novedīs princesi no stikla kalna, tas dabūs viņu par sievu."

Gudrie brāļi arī sataisījās un aizgāja, lai izmēģinātu savu laimi. Viņi bija iebēruši pelnos sieku zirņu, kurus nu muļķītim vajadzēja izlasīt, lai tas netiktu gudrajiem brāļiem līdz. Muļķītis lasīja zirņus un raudāja.

Te - kur gadījies, kur ne - pienāk viens vecītis un prasa muļķim, kas viņam esot par bēdām Tas nu izstāsta, ka gudrie brāļi aizgājuši un atstājuši viņu vienu. Tad vecītis iedeva viņam vienu spieķīti un teica, ļai tas piedauza pie ozola, kas atrodas birzē.

Muļķītis aizgāja Pie ozola un piedauzīja un - kas par brīnumu - no ozola izlēca sudraba zirgs ar visu apģērbu. Muļķis ieģērbās sudraba drēbēs, uzkāpa zirgam mugurā un aizjāja uz stikla kalnu. Kalnā augšā viņš tomēr netika, bet aizjāja tikai vien trešo daļu. Muļķis jāja atkal uz māju, bet kad viņš tika birzē līdz ozolam, zirgs ielīda atkal ozolā un muļķim nācās iet kājām uz māju.

Otrā dienā atkal brāļi gāja uz stikla kalnu un atstāja muļķi mājā, lai tas izlasa pelnos iebērtos zirņus. Atkal atnāca vecītis un iedeva nūjiņu, ar ko Piedauzīt pie ozola. Bet šoreiz izlēca zelta zirgs, kas uzskrēja jau puskalnā.

Trešā dienā brāļi aizgāja atkal, lai pēdējo reizi izmēģinātu savu spēku. Muļķītis tāpat palika mājā un lasīja raudādams zirņus no pelniem. Atnāca vecītis un iedeva muļķim nūjiņu. Muļķis aizgāja uz birzi un piedauzīja pie ozola. No turienes izlēca dimanta zirgs ar visām dimanta drēbēm pašam jātniekam. Kad muļķis aizjāja uz stikla kalnu, uzjāja augšā, nonesa princesi zemē un apprecējās ar viņu.

Kad kādreiz jaunais ķēniņš gāja baŗot savu zirgu, tad tas lūdzās viņam, lai nocērtot viņam galvu. Muļķis arī paņēma zobenu un nocirta zirgam galvu. Tanī pašā brīdī zirga vairs nebija, bet tā vietā bija skaists princis, kas ļoti pateicās muļķim par savu izglābšanu un aizgāja uz savu valsti.