Dēli meklē tēvam brīnuma zāles.

1. A. 551. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā

Vienam ķēniņam bija trīs dēli - pēdējais tāds padumjš - bet ķēniņš visus ļoti mīlējis. Reiz ķēniņš saslimst, un dēli ved visādus ārstus, bet nekas nelīdz.
Tad dumjais aiziet pie burves un vaicā, kā ķēniņu veselu pataisīt. Burve teic: "Ej pretī, kur saule lec, tur tu atradīsi ērgļu lizdu. Paņem to mazo ērgli, izaudzini lielu, tad paņem divpadsmit vēršu, nokaun tos un ērgli arī, un asinis satecini kopā un atnes manim. Tad es tev sacīšu, ar ko ķēniņu būs ārstēt."
Nu dēli iet. Pirmais aiziet vecākais, bet atnāk tukšām rokām, jo nevarot pietikt klāt. Nu ies vidējais; bet arī tas atnāk tukšā. Pēdīgi ies dumjais. Aiziet - redz: ērglis sēd pie lizda. Dumjais paslēpjas, gaida, gaida, līdz beidzot tas aizlaižas pēc barības. Dumjais paķeŗ ātri mazo ērgli, pārnes mājā un izaudzina lielu. Tad paņem divpadsmit vēršus, nokauj, satecina asinis un aiznes burvei. Nu burve vāra un skatās, līdz šķidrums gatavs. Burve sauc dumjo un teic: "Ej par deviņiem mežiem, tur tu atradīsi ābeli ar āboliem un atnes vienu ābolu."
Dumjais iet un atron. Bet viņš redz, ka pūķis tos apvaktē. Viņš pielien pūķim lēnām no muguras un cērt pa galvu ar zobenu. Tā beigās nu atnes burvei ābolu. Burve sūta, tai ejot pār deviņām pļavām, tur būšot viena puķe, un lai šo puķi viņai pārnesot.
Nu jāiet vien ir. Pāriet pār pļavām un ierauga to puķi, bet kā lai piekļūst? Visapkārt tai aptinies zirneklis, kas rūc. Šī cīņa tomēr vieglāka, kā ar pūķi. Viņš beidzot pārnes puķi burvei.
Bet burve sūta, lai ejot pār deviņiem kalniem, tur būšot avots; un lai pasmeļot avota ūdeni un atnesot.
Dumjais iet ar skābu dūšu, jo netiekot nemaz galā. Nosolās, kad vēl sūtīšot, tad vairs neiešot. Nu iet un atron avotu, bet kā pieiet un grib smelt ūdeni, tā izlec liels krupis. Krupis sāk laist iz mutes karstu tvaiku. Bet dumjais aizlien aiz viena koka un gaidīs, kad krupis aizmigs. Tā paiet labs laiciņš. Kad krupis aizmieg, dumjais pielien klāt un nocērt tam galvu. Nu pārnes arī ūdeni. Burve savāra zāles un iedod šim, lai nu iet ārstēt ķēniņu.
Dēls aiziet pie ķēniņa un iedod burves vārītās zāles. Ķēniņš paliek tūlin vesels, un par to ieceļ savu dumjo dēlu savā vietā.