Pateicīgie kustoņi.

24. A. 554. 313. Juris Graudiņš, Dz. Garozu Anšķinos, A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 650 (123, 5).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Muļķis vienreiz uzgājis bites bērnus un sāka viņus mocīt. Bērni teica: "Nemoci vis mūs, mēs tev varam palīdzēt!"
Viņš atteicis: "Ko tāds mūdzītis var palīdzēt?" un palaidis vaļā. Gājis tālāk - uzgājis ērgļa bērnus. Tāpat atkal sarunājušies.
Tamēr tie divi gudrie ganījuši aitas. Kad pārnākuši visi trīs mājā pusdienu ēst, gudrie teikuši: "Ej, muļķīti, sagriez aitas!"
Muļķītis aizgājis, nogriezis citai aitai kājas, citai ausis, citai galvu un sasviedis visas čupā. Atnāk gudrie, ierauga: visas aitas pagalam, un nu uzliek muļķītim tādu sodu: pa vienu nakti jāuzceļ skaidra vasku baznīca ar tādu gaili galā: kad viņš dzied. tad visā pasaulē atskan; ja ne, tad nocirtīšot muļķītim ar zobinu kaklu.
Nu šis raud. Atskrien bites: ko raudot? Tā un tā. "Nekas!" bites atteic un sāk strādāt. Un pa vienu nakti baznīca gatava.
Nu vēl vajaga zelta gaiļa. Raud atkal. Atskrien ērglis: "Ko raudi?" Tā un tā. Ērglis saka, lai sēžoties mugurā un ieņem mutē ūdeni, rokā smiltis un zāģu skaidas. Ērglis noskrien uz elli, sūta šo iekšā, lai ķeŗ gaili. Noķeŗ, sēžas ērglim mugurā un skrien ar gaili atpakaļ. Bet nu nāk velns rūkdams pakaļ. Tā šis izlaiž ūdeni no mutes - gadās jūra. Kamēr velns skrien pēc trauka smelt - šie gabalā. Otrreiz nosviež smiltis - gadās kalns; trešreiz zāģu skaidas - gadās mežs.
Tā nu muļķītis ir izgādājis arī zelta gaili savai vasku baznīcai.

Piezīme 1. Jaun-Brenguļos Raiska uzrakstītā variantā teikts, ka ērglis licis vienu vērsi nokaut un līdz ņemt. Skrējuši pa jūru uz svešu zemi, tur noķēra to gaili. Bet viņiem dzinās pakaļ un nu ērglis teicis: "Kad es palieku nestiprāks, tad iemet no vērša man knābi!" Pakaļdzinējiem nebijis barības līdz, tie nokusuši - šie ne - pārskrējuši laimīgi ar gaili mājā. L P.
Piezīme 2. Ūziņos R. Vulfa uzrakstītā variantā teikts, ka muļķītis gribējis zirnakļus, peles, bites ēst. Muižā kungs devis trīs darbus: upei tineklu (tineklu) tiltu pārtaisīt (zirnekļi izdarījuši, jo sanākuši tik daudz zirnekļu, ka mudzējis vien), otru nakti divdesmit pieci metieni izkult (pelītes izdarījušas, jo sanākušas peļu tik daudz, ka rijā nemaz rūmes nebijis) trešo nakti vasku baznīcu uzcelt (bites izdarījušas, jo sanākušas tik daudz bišu, ka nekur rūmes, un nesa un nesa vaska gabalus un uzcēla lielu, lielu baznīcu). Kungs par to iedevis muļķim zemi un mājas. L. P.