Pateicīgie kustoņi.

30. A. 554. R. Būčus Rudbāržos. LP. VI, 652 (123, 10).

Vienam tēvam bijuši trīs dēli - visi kalēji; divi no tiem gudri, trešais muļķis. Kad muļķis kalis, gudrie aiz muguras dedzinājuši un izniekojuši dzelzi, tad sūdzējuši tēvam, ka šis dedzinot dzelzi. Tēvs paņēmis zarainu spieķi un sitis muļķītim pa muguru. Tad tēvs nokalis 3 dunčus, iedevis katram dēlam vienu dunci, vienu maizi un laidis, lai iet maizi pelnīt. Labi. Gudrie gājuši pa ceļu, muļķis pa mežu ar zvēriem kopā. Gudrie tad saukuši, lai viņš nākot pa ceļu, šis nācis ar. Gājuši un atraduši vienu ozolu, tam bijis caurs vidus; pie tā apsēdušies un gudrie nu teikuši uz muļķi: "Dod savu maizi, apēdīsim to, tad ēdīsim mūsu maizi! "
Apēduši, bet muļķim vairs nedevuši, teikuši: "Ozola dobumā ir strazdu bērni, ēd tos!"
Gribējis gan ēst, bet tie lūgušies: "Neēd mūs, strazdiņus, mēs tev dienās palīdzēsim!"
Neēdis ar. Pa brītiņam atkal prasījis brāļiem ēst: "Mīļie brālīši, dodiet man ēst!"
Šie atteikuši: "Ej pie saimnieka, pelnies, tad dabūsi ēst."
Iegājuši vienā muižā un salīguši par kalpiem. Brāļi apmelo, ka muļķis ar savu dunci varot visus tārpus kunga laukā apkaut vienā naktī. (Strazdi nolasījuši.) - Beigums trūkst.
Piezīme 1. Gulbenē A. Zommers uzrakstījis variantu kur teikts ka krauklis palīdzējis tādu dziedātāju putnu apgādāt, kam spalvas spīdējušas kā zelts un kas tik dikti dziedājis ka kungs no krēsla nogāzies. Putnu pārnes no elles, pasaka beidzas ar kraukļa maģisku bēgšanu no velna. L. P.
Piezīme 2. Bikstos E. Pūce uzrakstījis variantu, kur teikts, ka ar kraukli uz vienu pilsētu (ne uz elli) skrējis tādam pulkstenim pakal kas pa visu pasauli atskan. Kad skrējuši atpakaļ, vesels kara spēks dzinies pakal, tad izlaidis ūdeni no mutes (jūra), nometis smilšu sauju (kalns), riksi (mežs) kara spēks nepanācis. Beidzot kungs gudriem brāļiem licis ar kailu roku durvju stenderi par sodu pārberzēt - nevarējuši, tādēļ nosodījis ar nāvi, bet muļķītim atdevis tēva mājas vienam pašam. L. P.
Piezīme 3. Skrundā V. Vīdneris uzrakstījis Brīvzemniekam pasaku kur teikts, ka kungs vasku baznīcai licis to pārāko mācītāju gādāt. Krauklis tad apgādājis ar' - bet kur? - tas nav teikts. Mācītājs kancelē tad sācis sprediķot un pateicis, kādi blēži un melkuļi ir Gudrie brāli. Kungs tad nosodījis melkuļus, bet muļķīti iecēlis par uzraugu brāļu vietā. L.P.