Zvejnieks un viņa sieva.

2. A. 555. Skolnieks J. Banazis Nīcā, K. Lielozola kr.

Reizi viens vecs zvejnieks nozvejojis zelta zuvi un zuve lūgusies, lai laižot viņu vaļā. Ko vien viņš gribēšot, tas viss piepildīšoties. Tad vecītis pārgājis mājā un izstāstījis to savai vecenei. Vecene sēdējusi pie siles un teikusi: "Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt, lai mums nogādā jaunu sili?"
Tad vecītis nogājis jūrmalā un saucis: "Zuvetiņ, kur tu esi?"
Tad zuvetiņa tūlīt ieradusies un vecītis saucis: "Dod man jaunu silīti!"
"Tad zuvetiņa teikusi : "Ej tik mājā, tur jau tava vecenīte sēd pie siles.
Vecītis pārgājis mājā un redzējis, ka vecenīte jau sēd pie siles, bet tā tūliņ arī teikusi: "Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt; lai mums rastos jauna māja?"
Nu vecītis gājis jūrmalā un saucis: "Zuvetiņ, kur tu esi? Dod man jaunas mājas!"
Tad zuvetiņa izpeldējusi malā un teikusi: "Tev jau ir jaunas mājas, ej tik mājā!"
Vecītis pārgājis mājā un atradis jaunas smukas mājas. Nu vecene teikusi: "Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt, lai mums rastos jauna smuka pils?"
Nu vecītis gājis jūrmalā un saucis: "Zuvetiņ, kur tu esi? Dod man jaunu smuku pili!"
Zuvetiņa izpeldējusi malā un atbildējusi : "Ej skati, tev pils jau gatava."
Vecītis pārgājis mājā un atradis jaunu smuku pili. Vecene atkal saukusi: "Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt, lai mums muiža rastos ar visiem strādniekiem un visi jau artu un strādātu?"
Vecītis gājis jūrmalā un saucis: "Zuvetiņ, kur tu esi? Dod man jaunu muižu ar visiem strādniekiem!"
Un zuvetiņa izpeldusi malā un teikusi: "Ej mājā, pils jau gatava un muiža ar visiem strādniekiem."
Vecītis pār gājis mājā un atradis jaunu smuku muižu, strādniekus aram un ecējam, savu veceni sēdam ķēniņa tronī un pavalstniekus klanāmies viņas priekšā. Nu vecītis domājis: "Nu vecene paliks ar mieru, neplīsies vairs man virsū." Bet bijis citādi, jo vecene atkal saukusi: "Ak, tu, muļķi! Vai nevarēji teikt, lai tev un man piederētu visa zeme un debess?"
Vecītis gājis atkal jūrmalā un saucis zuvtiņu: "Kur tu esi? Dod' mums debesi un zemi!"
Nu zuvetiņa saskaitusies un teikusi: "'Tu par daudz gribēji, lai devu tev ko dodama. Kas daudz grib tam maz tiek. Nu tu atkal sēdēsi pie savas vecās silītes ar savu veceni."
Vecītis pārgājis mājā un redzējis tikai savu veco būdiņu un veceni sēdam pie silītes.