Dažādi spēka vīri.

18. A. 650 C. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. LP, VI, 217 (29, 2).

Priekš gadiem piecdesmit reiz vidzemniekiem salenieku ceļā apkusuši zirgi. Tai brīdī gadījies vienam saimniekam gaŗām iet; tas teicis: Jūsu zirgi vairs nespēj vilkt; bet cik dosit? Mans puisis jūsu miltu vezumu (16 pūri) panesīs."

Šie gan tiepušies, ka nepanesīšot; bet saimnieks tūliņ mierā derēt. Labi, saderējuši par 30 daldeŗiem. Atnācis puisis: lai visus miltu maisus saliekot vienā maisā jeb sabeŗot vienā, tad viņš nesīšot, kur vien gribot. Sabēruši arī visus 16 pūru lielā maisā. Puisis nu nocirtis ne visai lielu priedi, izšāvis maisa galam cauri un aiznesis lielo nastu līdz Slokas sudmalām. Sudmalās vaicājis saimniekam: vai atpakaļ arī jānesot.

Lai nesot!

Un tā atnesis vēl atpakaļ arī. Puisis par nesienu dabūjis pieci dalderi no derības naudas.