Dažādi spēka vīri.

24. A. 650 C. Lestenes mācītājs K. F. Vatsons 1819. g. Jahresverhandlungen der kurlandischen Gesellschaft fur Literatur und Kunst, II, 312.

Priekš mēra laikiem Aizputes apgabalā dzīvojis liels stiprinieks Ķints vārdā. Viņš cēlis savas ēkas uz milzu akmeņiem un ar tādiem pašiem akmeņiem taisījis sētu ap saviem laukiem. Visus tos akmeņus viņš savadājis ar savu balto ķēvi. Reiz viņš saderējis ar kādu Liepājas tirgotāju, ka viņš aizvedīšot šim uz Liepāju kādu lielu akmeni, divpadsmit pēdu caurmērā. Ķints nu arī aizvedis to akmeni; bet nelaists pilsētā iekšā. Viņš tad nu nometis to akmeni Grobiņas ceļmalā. Visi šie akmeņi vēl tagad ir redzami.