Brīnuma dēli.

19. A. 707. J. O z o l s, S a u k ā, B r ī v z e m n i e k a k r ā j u m s. LP, VI, 1039 (152, 15).

Vienam ķēniņam pareģoņi teikuši: "Ja tu apprecēsi savu skaisto kalponi, tad tā tev dzemdēs divi dēlus, vienam būs saule pierē, mēnesis pakausī, otram mēnesis pierē, zvaigznes pakausī; bet ja tu raganas meitu precētu, tā tev atkal visu kaŗa spēku uzturētu."

Ķēniņš apprecējis kalpones meitu un aizgājis kaŗā. Drīzi pēc tam ķēniņienei piedzimis pirmais dēls, bet raganai tas gauži skauž.

Viņa to nozog un aizdod tālu projām vienai burvenei. Kad ķēniņienei piedzimst otrs dēls, ragana paziņo ķēniņam, ka ķēniņienei piedzimis dēls kā kaķēns. Ķēniņš par to saskaistas un laiž ziņu, lai māti ar bērnu ieliekot mucā un iesviežot jūŗā. Tas tiek arī izdarīts. Dēls mucā ātri izaug un mucu vējš piedzen pie vienas salas, kur dēls izspeŗ mucai dibenu un abi iziet laukā. Tur dēls dabū no viena liela vīra spieķīti, ar kuru var atsaukt trīs vīrus, kas visu izdara, ko vien viņiem liek. Nu tiek uzcelta skaista glāžu pils, kur dzīvo dēls ar savu māti. Kuģinieki izstāsta par to salu ar brīnuma pili arī ķēniņam, kas nu arī pats grib braukt turp.

Bet raganas meita (otra sieva) ierunājusi ķēniņam, lai braucot uz to un to mežu, tur augot zelta ābele un ābelē esot tāds kaķis, kas uz augšu kāpdams dziedot, uz zemi kāpdams pasakas stāstot. Otrreiz atkal ierunājusi, kad atkal gribējis braukt pili skatīties, lai nebraucot, lai braucot labāk uz to un to vietu, kur 12 princeses ar zelta vēršiem aŗot. Trešo reizi teikusi: lai nebraucot pili skatīties, lai braucot uz to un to pilsētu, tur esot viens princis pie burvienes ar sauli pierē, mēnesi pakausī.

[Ar sava brīnuma spieķīša palīdzību dēls jau tos visus licis pārnest uz savu salu. Kad ķēniņš nobrauc uz to salu viņš tūliņ pazīst savu sievu un arī dēlus. Nu visi dzīvo laimīgi, bet ragana tiek saraustīta ar zirgiem.]