Laime un nelaime.

10. A. 735. V. Z a c h a r s k a n o J. B o g d a n o v i č a R o z e n t a v a s p.

Dzeivuoja vīnā cīmā divi bruoļi: vīns ļūti boguots, ūtrais ubogs. Atnuoca leldīna, nabogs nūdūmuoja aizīt pi boguotuo bruoļa cīmā, dūmuodams: "Vys bruols, kū nibejis īdūs maņ uz svātkim."

Atguoja, sēd un gaida, kū bruoļs jam dūs. Bet bruols nadūmoj kū nibejis jam dūt. Jau nabogam apnyka gaidīt, jis i soka: "Bruolīt, īdūd maņ koč gluozi alus."

Bruols pazasmejas un soka: "Dzer, tur koridorā stuov vesels spaiņs, vari dzjart, cik gribi."

Nabogs pīskrēja pi spaiņa un suoka dzjart, a baguotais bruols smejas. Nabogs īraudzēja, ka spaiņā nav vys alus, bet teirs yudins, tūmār nikuo nascēdams padzēra un aizguoja prīcīgs uz sātu. Sātā vys staigoj pa ustobu un dzīd; jam pakaļ nazkas staigoj un arī dzīd. Nabogs verās uz vīnu pusi, uz ūtru, vys dzīd, bet navar redzīt, kas. Tūreiz jis prosa: "Kas tī prīcuojas ar mani?"

Nazkaids balss abbiļdēja: "Es, tova bēdība."

"A kuopēc tevi es naredzu!" vaicoj naboga bruols.

"Tuopēc, ka es dzeivuoju naradzamā vītā un vysur tev sekuošu, kur tu tik īsi!" atbiļdēja bēdība.

"Labi!" soka nabogs, "īsim kūpā škierstā!" Isim!" soka bēdība.

Nabogs iztaisēja škierstu um vaicoja: "Bēdība, līn īškā!"

"Es jau tur asmu!" soka bēdība.

Nabogs uotri iztaisēia durovas škiersta, aizņasja uz kopim un tur nūglobuoja dziļā dūbjā. Nū tuo laika jis palyka boguots.

Boguotais bruoļs, radzādams, ka juo bruols palyka por boguotu veiru, suoka jū vaicuot: "Kuopēc tu palyki boguots?"

Nabogs izstuostēja vysu, kai beja. Boguotam palyka dusmes jis aizskrēja kopsātā un vaicuoja: "Bēdība, voi tu vēl dzeiva? "

"Jā!" soka bēdība nu škiersta.

" Boguotais izjāmja jū nu zemis, attaisēja škierstu - verās: nav tur nivīna. Suoka klīgt: "Bēdība, kur tu esi?"

"Es pi tevis," soka bēdība.

"Nu ej pi muna bruoļa, jis tagad palyka boguots."

"Nā!" soka bēdība, "tovs bruols nav lobs, jis maņi nūglobuoja dūbī; es tagad nagrybu pi viņa īt. Tu beji lobs, mani izglobuoji, tagad es dzeivuošu pi tevis."

Tai boguotais bruolis palyka nabogs, bet nabogs palyka boguots.