Velna cīņa.

2. A. 7439. D. O z o l i ņ š J a u n - R o z ē. LP, V, 46. 25.

Līlais un mozais valls streidējās vīnā pūrā [purvā], kurš līlceļa molā bejs. Mozais valls gribēja līlū pūru un līlais ari līlū. Līlais valls īroudzēja ceļa veiru un lūdza, lai nuokūt streidi izšķirt. Ceļa veirs socīja: "Līlam vallam līlais, mozam mozais pūrs!"

Mozais touleit prūjām oizbāga, bet līlais polika pī ceļa veira un brouca iz Reigu leidz. Veiram beij pīci pūdi linu vazumā; bet valls sacīja: "Otgrīz linīm soites un izšķir kotru souju par sevi, tod kotra souja svārs vīnu pūdu. Bet kod tī Reigas kungi pīnāk svārt, tod soki; "Runci, guli vīrsū!"

Lobi. Nūbrauca Reigā, Reigas kungi breinījās, ko tik mozi pūdi un tik svarīgi. Nu lika ottaisīt soujas voļā un vērtīs [skatīties], voi smiltis naešūt īkšā; bet veirs soceija: "Runci, guli vīrsū!"

Un re, nabeja vus smiltis. Nu somoksāja veiram līlu noudu. Pāc tam veirs guoja īpirktīs - valls leidz. Un nu sopirka līlu līlu pulku mantas; bet por vusu tū pulku veirs izmoksāja tikoi vīnu rubļi, tū citu valls oizmoksuoja ar opšu lopām. Beidzūt obi brouca muojā. Ceļā valls iz vazuma otgulās, bet pīsacēja, loi or tādu mītu viņam nasitūt, kuŗam oss gols jeb tīvais gols zemē īmīts [iemiets]. Valls iz vazuma oizmiga. Veirs nu izruova sīna koudzes mītu un meta vallam golvā, valls izputēja kuo pallavas vīn polikušas. Bet nu ziergs voirs navarēja vazuma pavilkt. Paskatījs, kos, valls, tij vazumā tik smogs - otrodis doudz zalta un nu broucs or divim ziergīm pokaļ, kamār puorvadis.